شب بوها

امشبم يكي از اون شباس كه غرق تب و تابم
صداي گريه شب بوها نمي ذاره بخوابم

نيگا كن به باغچه ما به گلاش كه مثل روزن
لاله عباسيا و شمعدونياش دارن ميسوزن

هر جا بيد مجنونه اونجا خيابوناش قشتگه
امشبم يكي از اون شباس كه بارونش قشنگه

ديدي بيدا وقتي بارون ميخورن چه حال دارن؟
زير بارون عاشقايي مث من چه حالي دارن؟

گريه ماهو نيگا كن چشاشو بسته ستاره
چتر و باروني ميخوام چيكار؟ بگو بارون بباره

امشبم يكي از اون شباس كه غرق تب و تابم
صداي گريه شب بوها نمي ذاره بخوابم
  
نویسنده : alireza ghazveh ; ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٢

طرح

بهارهای شگفتی
در راهند
فردا ، گلی می شکفد
که بادها را
پرپر می کند!   
نویسنده : alireza ghazveh ; ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٢

از يادداشتهای جنگ سوم

ترجمه به انگليسي اينجا

ای خدای آفريننده موسی و فرعون با هم
که قادری جرج کوچک را
به يک گنجشک
يا يک سوسمار بدل کنی؟
ای خدايی که شيطان را از فرشته خلق کرده ای
و آتش را از دل آب بيرون کشيده ای
حوا را از پهلوی چپ آدم خلق کرده ای
و اسامه بن لادن را
از پهلوی چپ بوش
ای خدای آفريننده بادمجان و سازمان ملل
خدای آفريننده شورای امنيت و منچ!
من دنبال آدرس معجزات پيامبرانت می گردم.
ای خدای آفريننده عراق و واشنگتن با هم
که عراق را سرزمين تمدنهای کهن کردی
و واشنگتن را سرزمين موشک و گاوميش
ای خدای آفريننده شعر و نطق های بچه گانه ي پريزيدنتها با هم

بگو که حق با شعر است و سنبله ها
نه با بمب های خوشه ای
ای خدای آفريننده برجها از نفت
خدای آفريننده کودکان ناصريه و بغداد
از استخوان باغهای معلق
خدای آفريننده استالين و مناخيم بگين
پيش از آنکه بوش کوچک
از شرمگاه بوش بزرگ بيرون بيايد
خدای آفريننده آواکس ها و مارکس ها
که صدام را بر سرزمين "حمورابی" معلق کردی
شاه کويت را در قوطی کبريت جا دادی
ای خدای مقبره های دسته جمعی جنوب عراق
از وادی السلام نجف
هود و صالح را با معجزه ای به سوی ما برگردان
ما منتظر معجزه ای جز نفتيم
پس ای قهوه خانه ها و قليانهای اعراب
يک قدم به پيش
ای عياش خانه ها با رقاص ها يتان
يک قدم به پيش
ای قوطی کبريت شعبده
که از آن جعبه واکس و فرچه بيرون می آيد
يک قدم به عقب
ای "اردوغان" و( گل) دقيقه نود
در دروازه خودی
که آسمانت را چوب حراج زدی
يک قدم به عقب
خدای من
مظفر النو اب چه می نويسد حالا
"محمد الماغوط"
در قهوه اش کدام شعر را پنهان کرده است؟
ای خدای آفريننده شعر و شيلر
خدای آفريننده خيام و حافظ و گوته
خدای آفريننده لورکا و نرودا و ريتسوس
چه می شد به جای "هانتينگتون "
و تونی بلر
و جک استراو
به جای بوش و رامسفلد و پاول با هم
يک اليوت می آفريدی
يا دست کم
از آن همه گاوان (سرزمين هرز)
يک گنجشک خلق می کردی
يا حتی يک سوسمار!

ترجمة اين شعر را اينجا ببينيد   
نویسنده : alireza ghazveh ; ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٢