د

به کشته شدگان حادثه بم

ساعت صبح قيامت

زمين را می کشند از زير پامان مثل بم يک روز

نمی بينيم در آيينه خود را صبحدم يک روز

قيامت می شود صد بار از بم بيشتر ، يک صبح

بساط هفت گردون باز می ريزد به هم يک روز

حدوثی ناگهان خواب جهان را برمی آشوبد

حياتی تازه خواهد يافت آدم از عدم ، يک روز

دوباره ساعت صبح قيامت زنگ خواهد زد

سواری می رسد ناگاه از سمت حرم يک روز

به قدر پلک بر هم خوردنی آخر به خود آييد

به فکر مرگ باشيد آی مردم دست کم يک روز

  
نویسنده : alireza ghazveh ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٢