گلفروش

پشت چراغ قرمز
کودک ، گل می فروخت
گلها تمام هفت سالگی او بودند

بعد از چهارده چراغ قرمز ممتد
عروس رفت گل بچيند و
داماد
بی اختيار رفت گل بفروشد.   
نویسنده : alireza ghazveh ; ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٢