قايم باشک بازی

چيزی عوض نشده ست
کوچک که بوديم
تو چشم می گرفتی
من قايم می شدم
حالا باد چشم می گيرد
درخت پنهان می شود!
ماه و زمين
جايشان را عوض می کنند!
دريا می سوزد
موج ها جر می زنند

چيزی عوض نشده ست
دنيا چشم گرفته ست و
قيامت قايم شده ست!   
نویسنده : alireza ghazveh ; ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٢