گزيده شعر ايران به زبان چينی

دوستان سلام!

به تازگی آثار سی تن از شاعران نوپرداز ايرانی با انتخاب من و با ترجمه ی سه تن از استادان ايرانشناش دانشگاه پکن در يک مجلد و با کيفيتی بالا به چاپ رسيد. کتاب فوق جزو کتابهای درسی رشته خاورشناسی و زبان فارسی دانشگاه های چين می باشد.

تلاش من در انتخاب اين شعرها تنوع نگاه و انديشه و نيز ديدن همه ی سلايق بود. شاعرانی جوان در کنار نامهای بزرگ به اين مجموعه طراوت و تازگی ميدهند. در اين مجموعه که فقط يک نسخه ی آن به دستم رسيده است آثار اين شاعران را می خوانيم:

۱- نيما ۲- احمد شاملو۳- فروغ فرخزاد ۴- سهراب سپهری ۵- مفتون امينی ۶- شفيعی کدکنی ۷- منوچهر آتشی ۸- علی موسوی گرمارودی ۹- علی باباچاهی

۱۰-محمد تقی خاوری ۱۱-اورنگ خضرايی ۱۲- محمد باقر کلاهی اهری ۱۳- شمس لنگرودی ۱۴- سيد علی صالحی ۱۵-حافظ موسوی ۱۶- حسن حسينی ۱۷-سلمان هراتی ۱۸- قيصر امين پور ۱۹- ضياء الدين ترابی ۲۰- محمد رضا عبدالملکيان ۲۱- علی رضا قزوه ۲۲- محمد رضا مهديزاده ۲۳-محمد حسين جعفريان ۲۴- علی هوشمند ۲۵-

رحمت حقی پور۲۶- ايرج قنبری ۲۷- هرمز علی پور ۲۸- نازنين نظام شهيدی ۲۹- تيمور ترنج ۳۰- بهزاد خواجات

لازم به توضيح است که اين اسامی ارزش و اعتبار بسياری ديگر از شاعران خوب اين سرزمين را کم نمی کند.

  
نویسنده : alireza ghazveh ; ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ خرداد ،۱۳۸۳