پر کرده است آينه را آه زلف تو

حيف است در محاق شود ماه زلف تو

شب با هلال ماه صفر همسفر شدم

با زايران کعبه به همراه زلف تو

من آمدم که دعوی پيغمبری کنم

با معجزات آيه ی کوتاه زلف تو

هر ره که می رويم به زلف تو می رسد

در امتداد سير الی الله زلف تو

ای زلف تو مقرب درگاه کردگار

کی می شوم مقرب درگاه زلف تو؟

از مسجدالحرام به ميخانه می روم

در حلقه ی جماعت گمراه زلف تو

 

/ 0 نظر / 19 بازدید